Uvjeti poslovanja

    Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima:

    Prodavatelj Baltazar Dizajn d.o.o. - Studio Plus Zagreb, Sl. Brod, Pula
    adresa: Slavonska avenija 26/4, 10000 Zagreb
    telefon: +68512099082 (bijela tehnika) / +3852099083 (kuhinje)
    e-mail: info@studioplus.hr
    matični broj: 2692147
    OIB: 15221792808
    Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

    Prodavatelj je pravna osoba ili fizička osoba sa popisa prodavatelja dolje koja putem Internetske trgovine prodaje proizvod Kupcu. Obavijest o prodavatelju šalje se kupcu prethodno na e-mail adresu koju naznači kupac i nalaze se na računu i garancijskom listu kupljenog proizvoda.

    Kupac

    Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja trgovca, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca. Kupac odabire barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati putem pružatelja platne usluge (kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci,pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Prodavatelju. Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

    Opće odredbe

    Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, jamstva za ispravnost proizvoda (garancija) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu.

    Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca.

    Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

    Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

    Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina.

    Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine. Rok za uplatu iznosa navedenog na narudžbi je 7 dana, ukoliko nije navedeno plaćanje po pouzeću. Ukoliko u navedenom roku od 7 dana iznos nije uplaćen, a Prodavatelj i Kupac nisu dogovorili drugačije, narudžba postaje nevažećom i briše se iz sustava.

    Uvjeti kupovine

    Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac prijavi na za to predviđenom mjestu. Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao i pripadajući prilozi (izjave o sukladnosti, upute za uporabu, itd.). Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u košaricu klikom na link „U košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi). U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom (uključen PDV).

    Načini plaćanja

    Kreditna kartica – U Internetskoj trgovini naručenu robu možete sigurno platiti kreditnom karticom.

    Primamo sljedeće kreditne kartice Premium Visa®, MasterCard®, Visa, Diners Club. Platitelj mora biti osoba ili organizacija koja je vlasnik kreditne kartice. U slučajevima kada vlasnik kartice nije državljanin Hrvatske, i u slučajevima kada primalac i platitelj nisu ista osoba, pridržavamo pravo na dodatno provjeravanje identiteta platitelja i primanja pisane izjave preko e-pošte ili telefaksa da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe. Nakon odašiljanja narudžbe s ovim načinom plaćanja ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti.

    Napomena! Prilikom plaćanja kreditnom karticom u internet trgovini, na rate je moguće plaćati Premium Visa karticama (1 - 12 rata). Plaćanje karticama Diners club, MasterCard i Visa u ovom trenutku moguće je izvršiti isključivo jednokratno. Za kartično plaćanje obračunava se naknada od 8% ukupnog iznosa.

    Plaćanje po predračunu – Ako ste se odlučili za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo predračun sa svim podatcima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.

    Sve do potpunog plaćanja proizvoda iz pojedinačne narudžbe, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već bili dostavljeni kupcu.

    Ukoliko se kao način plaćanja izabere kreditna kartica, a u slučaju neuspješnosti izvedbe plaćanja iz bilo kojeg razloga, kupac se obvezuje podmiriti svoju obvezu plaćanja kupovine naručenih proizvoda na jedan od drugih ponuđenih načina u roku 5 dana od primitka poziva. U slučaju neplaćanja odnosno nepotpunog plaćanja, Prodavatelj ima pravo od kupca zahtijevati vraćanje proizvoda u besprijekornom stanju (proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži). Prodavatelj izdaje račun elektronskim putem (e-mail) te na trajnom mediju (papir) koji je uz garancijski list važeći dokaz za pritužbe i servis u garancijskom roku.

    Cijene

    Sve cijene su izražene u Kunama (Kn) i uključuju PDV. Pridržavamo pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja ponude i nemaju unaprijed određeno važenje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja s gore navedenim načinima plaćanja i pod gore navedenim uvjetima. Navedene cijene važe samo za kupnje u Internetskoj trgovini i mogu se razlikovati od cijena u izložbeno-prodajnim salonima. Unatoč izuzetnim naporima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da podatak o cijeni nije točan. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuditelj će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje i istovremeno će kupcu ponuditi rješenje prihvatljivo na obostrano zadovoljstvo.

    Valjanost akcijske ponude

    Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), koji se međusobno mogu razlikovati, navedeni su uz svaku takvu ponudu. Pravo odustajanja od kupovine, vraćanje robe Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem internetske trgovine u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio Proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na e-mail, adresu ili telefaks Prodavatelja navedene u elektronskoj potvrdi narudžbe u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu. Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će mu najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je zaprimio odluku Kupca o raskidu ugovora, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, uključujući i trošak dostave u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, ako je plaćen, na isti način kako je uplata izvršena. Povrat novca biti će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi Proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac. Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

    Garancija

    Svi proizvodi u prodaji u Internetskoj trgovini imaju garanciju uvoznika/unosnika odnosno proizvođača te osigurano servisiranje i rezervne dijelove u Hrvatskoj. Za korištenje garancije i servisnog održavanja možete se obratiti Gorenje servisu na jedinstveni broj telefona za cijelu Hrvatsku 01 2415 050. Pri korištenju garancije vrijede garancijski uvjeti navedeni u garancijskom listu koji je priložen svakom proizvodu. Više o garanciji za proizvode robnih marki Gorenje, Gorenje kuhinje i Nobilia kuhinje saznajte ovdje. Garancija ne isključuje odgovornost Prodavatelja i/ili proizvođača za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

    Rok isporuke

    Dostava proizvoda obavlja se isključivo radnim danom. Za određivanje točnog vremena dostave prethodno će Kupca kontaktirati ovlašteni dostavljač. Rok isporuke, ako je proizvod na skladištu, iznosi najviše tri radna dana za isporuke na kopnu, a najviše osam radnih dana za isporuke na otoke, od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena. Ukoliko je proizvod označen sa „dostupno online“, to znači da je raspoloživ na skladištu odnosno da ga je moguće isporučiti u rokovima kako je to navedeno gore. Ukoliko je označen sa „potražite u trgovinama“, tada proizvod nije moguće kupiti putem internet trgovine, ali ne znači nužno da nije raspoloživ u trgovinama Studio Plus. Kupljenu robu dostavit ćemo vam do adrese naznačene u vašoj narudžbi do koje je moguće pristupiti putem sa javno prometne površine prijevoznim sredstvom - kamionom. Dostava ne uključuje unos robe u pojedinačno kućanstvo i postavljanje aparata za korištenje. U slučaju da prilikom dostave Kupac na označenoj adresi nije prisutan, kupljeni proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je kupac naveo u narudžbi Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime i datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju. U slučaju isporuke na otoke koji su povezani s kopnom trajektnom vezom ili drugim odgovarajućim načinom, dostavom se smatra dostava do trajekta ili druge vrste prijevoza. Ukoliko je Kupac spreman na dodatni trošak prijevoza trajektom ili drugom vrstom prijevoza, moguća je dostava do odredišta tog prijevoznika na otoku. Trošak prijevoza trajektom ili drugom vrstom prijevoza snosi u cijelosti Kupac u visini koju odredi taj prijevoznik za prijevoz takvog proizvoda u skladu sa svojim pravilima poslovanja i cjenikom.

    Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

    Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Internet trgovine, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Baltazar dizajn d.o.o., 10 000 Zagreb, Slavonska avenija 26/4 ili e-mail: info@studioplus.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu. Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Prodavatelja jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.  U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:

    • u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa neoštećenom ambalažom; 
    • ambalaža proizvoda oštećena po Kupcu nakon preuzimanja robe umanjuje vrijednost proizvoda u slučaju raskida ugovora (vidi Tablicu 1. dolje); 
    • ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja  (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl…) potrebno je što prije obavijestiti Gorenje; 
    • ukoliko proizvod nema vidljivih oštećenja, isti treba pregledati, primjerice: otvoriti vrata hladnjaka i slično bez ikakvog daljnjeg korištenja, u suprotnom umanjuje se vrijednost proizvoda.
    • Rukovanje proizvodom smatrati će se korištenje proizvoda, primjerice pranje rublja u perilici rublja i slično.  

    Oštećena i/ili nedostajuća originalna ambalaža i rukovanje proizvodom umanjuju vrijednost proizvoda. U slučaju raskida ugovora od strane Kupca za takve proizvode Baltazar dizajn d.o.o. pridržava pravo izvršiti povrat plaćenog u iznosima umanjenim kako to proizlazi iz Tablice 1. u nastavku.U slučaju raskida ugovora od strane kupca u skladu sa gornjim odredbama, a pokaže se da vraćeni proizvod ima mehanička oštećenja ili istom nedostaju sastavni dijelovi, Baltazar dizajn d.o.o. zadržava pravo izvršiti pregled vraćenog proizvoda po ovlaštenom servisu, radi utvrđenja vrste i vrijednosti radnji koje je potrebno poduzeti da bi vraćeni proizvod mogao biti doveden u prvobitno stanje. Za utvrđeni iznos umanjiti će se iznos koji će se vratiti Kupcu. Tablica 1. – Pravila za umanjenje plaćenog iznosa u slučaju raskida ugovora zaključenog putem Internet trgovine od strane Kupca uvažavajući zatečeno stanje ambalaže i samog vraćenog Proizvoda  Tablica 1:

    OPIS STANJA:
    neoštećena ambalaža, nekorišten, neoštećen i kompletan
    oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, neoštećen i kompletan proizvod
    oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, mehanički oštećen i/ili nekompletan proizvod
    korišten proizvod
    UMANJENI IZNOS POVRATA NOVCA:
    0%
    20%
    prema procjeni ovlaštenog servisa
    100%


    Besplatno zbrinjavanje starih aparata

    Proizvodi Gorenje predstavljaju posebnu kategoriju proizvoda koje je nakon što postanu otpad obvezno na pravilan način zbrinuti. Zbrinjavanjem takvog električnog i elektroničkog otpada na pravilan način smanjujemo količinu električnog i elektroničkog otpada i sprečavamo ili smanjujemo njegovo štetno djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš bez uporabe rizičnih postupaka po iste, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. Za besplatno zbrinjavanje EE otpada koji nastaje od proizvoda Gorenja kupljenih putem ove Internet trgovine Kupac se može obratiti Prodavateljima Studio Plus internet trgovine koji će osigurati preuzimanje tog EE otpada ili se Kupac može obratiti direktno ovlaštenom sakupljaču EE otpada putem besplatnog broja na kojemu se može zatražiti besplatno preuzimanje EE otpad: 0800 444 110 od 08-16 sati svakog radnog dana li unosom naloga preko web portala www.eeotpad.com, SMS-om na broj 098 444 110, e-mailom na prijava@eeotpad.com ili na bilo koji drugi kontakt i adresu ovlaštenih sakupljača, pod uvjetima i na način navedenima na Internet stranicama Fonda za zaštitu okoliša pod EE otpad - kontakti i adrese za preuzimanje EE otpada ili Kupac može takav EE otpad osobno predati u, na stanicama Fonda, navedene ovlaštene sabirne centre.

    Sigurnost

    Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja. Svaki od prodavatelja je certificiran od strane banaka i ima s bankama sklopljen ugovorni odnos. Internetska trgovina koristi T-Com uslugu PayWay koji osigurava sučelje za sigurno zaprimanje plaćanja preko interneta.T-Com PayWay se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. T-Com PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem „vatrozida“ (firewalla). Djelatnicima Internet trgovine ni u jednom trenutku nije dostupan broj Vaše kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Oni imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomično, odnosno za otkazivanje transakcije. Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

    Pravo na privatnost

    Osobni podaci Kupaca pribavljeni putem Internetske trgovine zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci Kupaca biti će upotrjebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih općih uvjeta. Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje Kupaca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije . Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja. Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

    Komunikacija

    Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije. Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama. Prilikom registracije svaki korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati dolazak newslettera na način da kada se primi prvi newsletter stisnete na link – odjava s newslettera.

    Oslobađanje od odgovornosti

    Prodavatelj se svim svojim snagama trudi osigurati skladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda. Sve fotografije proizvoda na web stranici Gorenja su simbolične i ne odražavaju svojstva proizvoda.

    Pritužbe i sporovi

    Ovi Opći uvjeti su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Pritužbe Kupci mogu poslati na adrese Prodavatelja pisanim putem i to putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom kako je to navedeno u popisu Prodavatelja. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pritužbu primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njezina obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka i najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe na istu odgovoriti. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore u slučaju kada je Prodavatelj trgovačkog društvo ili Sudu časti Hrvatske obrtničke komore u slučaju kada je Prodavatelj obrt ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provoditi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.


    Više o pravilima privatnosti i zaštiti osobnih podataka možete pročitati na ovom linku

    Kontaktirajte nas

    I uvjerite se da za svaku ideju imamo rješenje.